ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 “วันผู้สูงอายุ” บทความ 2 มีนาคม 2021 18
2 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 16
3 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 27
4 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 22
5 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 29
6 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 38
7 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 32
8 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 44
9 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 40
10 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 60
11 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 56
12 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 55
13 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 61
14 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 45
15 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 60
16 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 50
17 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 54
18 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 69
19 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 76
20 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 104

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก