ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 14
2 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 25
3 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 48
4 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 51
5 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 60
6 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 41
7 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 70
8 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 59
9 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 91
10 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 111
11 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 84
12 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 99
13 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 98
14 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 90
15 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 123
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 100
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 91
18 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 103
19 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 109
20 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 119

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก