ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 7
2 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 10
3 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 11
4 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 14
5 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 21
6 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 17
7 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 163
8 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 177
9 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 165
10 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 158
11 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 170
12 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 207
13 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา บทความ 17 พฤษภาคม 2018 162
14 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 138
15 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 196
16 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 173
17 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 204
18 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 218
19 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 183
20 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 214

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก