ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 16 ตุลาคม 2019 2
2 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง บทความ 10 ตุลาคม 2019 9
3 “แอร์บีเอ็นบี”ปั้นแพลตฟอร์ม มนุษย์ล้อท่องโลก..!! บทความ 30 กันยายน 2019 12
4 รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้พิการลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ บทความ 30 กันยายน 2019 12
5 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 26 กันยายน 2019 17
6 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 22
7 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 44
8 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 33
9 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 36
10 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 36
11 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 31
12 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 36
13 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 46
14 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 37
15 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 41
16 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 52
17 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 48
18 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 213
19 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 220
20 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 194

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก