ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

“โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”

“โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”

          บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบหนังสือเสียงเดซี่ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 จำนวนทั้งสิ้น 510 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูล หรือเลือกใช้บริการจากเมนูต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ...

แอปพลิเคชัน Read for the Blind

แอปพลิเคชัน Read for the Blind

          กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและการแสดงความสามารถในที่สาธารณะสำหรับคนตาบอดในภาคใต้ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ รุ่นที่หนึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม ที่โรงแรม เค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกรุ่นจัดวันที่ 6-8 กันยายน จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก