ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

“การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ”

          การสอนให้รู้จักการเรียนรู้ในด้านสังคม – การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่เด็กที่เป็นออทิสติกเป็นพิเศษเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วสังคมเองก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้ แม้ว่าเด็กบางคนจะค่อนข้างต่อต้านต่อการเข้าสังคม...

“วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ”

          อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลก ผู้คนในอดีตสืบทอดการเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอด การเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก