ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

“กฎหมายแรงงาน”

กฏหมายแรงงาน

          การจ้างแรงงานมันคือสัญญา 2 ฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงเข้าทำงานกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างจ้างสัญญาหรือตกลงกันว่าจะให้ค่าจ้างเป็นการตอบแทนในการทำงานมีอยู่ 2 อย่างคือ 1 ตกลงเข้าทำงาน 2 นายจ้างสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนหรือว่าทางชาวบ้านเรียกว่าค่าจ้าง 2 แบบ กำหนดระยะเวลาเพียง 1...

“การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.”

การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.

          เหตุผลการจัดงานเป็นความต้องการระดมความคิดจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับสำนัก 9 ของ สสส. ภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอต่อสังคมต่อรัฐบาลมากมายหลายเรื่อง ที่ต้องมีความพยายามพูดซ้ำ ๆ เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการทำงานต่อ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก