ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
1261 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน 354
1262 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน 486
1263 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน 531
1264 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,198
1265 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค 443
1266 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 402
1267 กรมการค้า ตปท.เดินหน้าจัดสัมมนาเสริมความรู้การค้าในกรอบอาเซียน 347
1268 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม 413
1269 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 251

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก