ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชมเรียง
1 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ดูแลผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียน 1
2 ปชส.สุราษฎร์ธานี เผยรัฐบาลผลักดันการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุ (ACAI) ดูแลผู้สูงวัยในอาเซียน 2
3 อาเซียน-สหประชาชาติ ร่วมเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยม เพื่อความเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 2
4 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 16 2
5 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ จากกระทรวงพัฒนาสังคม IOC 4
6 กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมแสดงความสามารถชงเครื่องดื่มต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 4
7 จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 6
8 เกษตรกรชาวสวนจังหวัดระยองคาดหวังว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จะทำให้ประเทศสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันส่งผลให้การเจรจาด้านแรงงานง่ายและสะดวกขึ้น 6
9 ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ระดมทุกส่วนราชการ สร้างเสริมฐานข้อมูลใหม่ แทนระบบเดิมล้าสมัย 7
10 จังหวัดหนองคาย ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดงาน “มหัศจรรย์นันทบุรี วิถีชาติพันธุ์ เชื่อมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 8
11 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เผยรางวัลมรดกอาเซียน จะช่วยสร้างความตระหนัก ความภูมิใจ รู้คุณค่า เกิดความสุขและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดตรัง 8
12 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันความพร้อมการดูแลการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 10
13 นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ 13
14 นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 และการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 14
15 สทนช. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ 15
16 รมว.คลัง เปิดสัมมนา EEC NEXT : มหานครแห่งการบิน”ฮับ”โลจิสติกส์แห่งอาเซียน 15
17 นายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน 16
18 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ปาฐกถาพิเศษในโอกาสเดินทางเยือนไทยและร่วมงานสัมมนา Thailand-Korea Business Forum 16
19 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ 17
20 จังหวัดสกลนคร จัดงานสัปดาห์วันอาเซียน - สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก