ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
9461 จังหวัดสระแก้วมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 240
9462 จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ข่าวประจำวัน 249
9463 จังหวัดระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และผู้นำเครือข่ายจังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 156
9464 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 59
9465 จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างอาชีพให้กับคนพิการ ข่าวประจำวัน 135
9466 จ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจที่บ้านทัพกระบือ ข่าวประจำวัน 435
9467 คารวะ! หนุ่มพิการสะบ้าย้อยสู้ชีวิตแม้ร่างกายไร้แขนขา ข่าวประจำวัน 259
9468 คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า : บัณฑิต-นิสิตจากรั้วจุฬาฯ สร้างของเล่นเพื่อเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 246
9469 คสช.ใช้ ม.44 สั่งเรียนฟรี 15 ปี อนุบาล-ม.6 ชี้ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา แก้ปัญหายากจน ข่าวประจำวัน 350
9470 คณะเยาวชนพิการไทยเข้าพบ รมว.พม.รับโอวาทก่อนร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปี 60 กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข่าวประจำวัน 231
9471 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า ข่าวประชาคมอาเซียน 457
9472 ขาหายไป แต่หัวใจยังอยู่ “ธันย์ ณิชชารีย์” ความคิดงามยามวิกฤต ข่าวประจำวัน 594
9473 ขอเชิญร่วมโครงการ “ สองล้อรวมใจสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา : Big Bike Hatyai ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 417
9474 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 407
9475 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 537
9476 การบินไทยเพิ่มอบรมภาษาที่สามให้พนักงานรับประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 587
9477 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1,255
9478 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ข่าวประจำวัน 661
9479 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค ข่าวประชาคมอาเซียน 493
9480 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 440

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก