ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 10/07/18

          จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ที่วัดลาดบัวหอม อ.สองพี่น้อง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยนำบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในจังหวัด มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาหาทางช่วยเหลือต่อไป การแก้ปัญหาจะได้ตรงจุดและรวดเร็ว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบข้าวสาร สำหรับเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย

         ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จะมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่วัดลาดบัวหอม ม.3 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก