ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการทุกภาคส่วนออกหน่วยพบปะและให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 24/06/15

วันนี้ (23 มิ.ย. 58) ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม ทยอยเดินทางเข้ารับบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนบูรณาการจัดขึ้น ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาดและภาคเอกชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมให้บริการประชาชนหลากหลายกิจกรรม อาทิ ตรวจรักษาโรค ตัดผม แนะนำฝึกอาชีพ แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ ทำบัตรประชาชน นิทรรศการให้ความรู้ และให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียน มอบรถโยกสามล้อแก่ผู้พิการ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกับประชุมหารือกับส่วนราชการและผู้นำท้องที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก