ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุพรรณบุรี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด”

วันที่ลงข่าว: 24/01/18

          นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดทำโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind) โดยนำคนตาบอดและจิตอาสา จำนวน 40 คน โดยปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 869 กิโลเมตร โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร – สุพรรณบุรี – ชัยนาท – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – แพร่ – ลำปาง – เชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนพิการทุกประเภทของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และได้จัดกิจกรรมละดมทุนโดยการทอดผ้าสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” ขึ้นในแต่ละจังหวัด

จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ลานมังกรสวรรค์ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 035-454083

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก