ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8661 จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 457
8662 สธ. เดินหน้านโยบายเพิ่มสมรรถนะให้พยาบาลทำงานบริการในชุมชนเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการปัญหาสุขภาพ ข่าวประจำวัน 342
8663 จ.อยุธยาจัดตลาดนัดแรงงานกว่า 7,000 อัตรา เพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้ตกงานมีงานทำ พร้อมฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ ข่าวสมัครงาน 490
8664 ร่วมช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 445
8665 แมงมุมรถเข็น ข่าวประจำวัน 415
8666 มศวเผยงานวิจัยเพื่อเด็กแอลดี ข่าวประจำวัน 1,307
8667 ทอท.เร่งพัฒนาการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ข่าวประจำวัน 373
8668 จ.ชัยนาท เตรียมมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ข่าวประจำวัน 431
8669 "ยิ่งลักษณ์"สั่งสำนักเลขาธิการนายกฯ จัดทำ"ขาเทียม"ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 490
8670 ปัตตานีจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ข่าวประจำวัน 380
8671 กทม.ไฟเขียวงบกว่า 1 ล้านบาท ดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 369
8672 ภาพข่าว: แอร์เอเชียจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 447
8673 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 539
8674 ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ติวเข้ม บุคลากรครู เพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ทุกมิติ เพื่อซึบซับและเข้าใจในเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 415
8675 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 397
8676 กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 627
8677 นักจัดรายการวิทยุพิการ ชนะเลิศประกวดเผยแพร่คำขวัญความซื่อสัตย์สุจริต ข่าวประจำวัน 555
8678 ทึ่งสมาร์ทโฟนอักษรเบรลล์ ข่าวประจำวัน 412
8679 ขนส่งกรุงเก่าจัดสรรงบฯ ซื้ออุปกรณ์ช่วยคนพิการใช้รถใช้ถนน ข่าวประจำวัน 390
8680 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 398

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก