ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8661 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 373
8662 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 437
8663 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 484
8664 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 413
8665 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 381
8666 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 497
8667 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 444
8668 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 406
8669 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 1,067
8670 ชาวอำเภอชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ยากไร้ที่ได้รับเฮือนกาชาด หลังที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 406
8671 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยรายเดือนให้กับคนพิการ จากเดือนละ 500 บาท เป็น 600 บาท ข่าวประจำวัน 437
8672 มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดสัมมนาผู้หญิงกับการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น โดยมีแกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ที่ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 445
8673 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการปกครอง ขยายความช่วยเหลือคนพิการ โดยนำเจ้าหน้าที่พร้อมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการ ข่าวประจำวัน 369
8674 จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก ข่าวประจำวัน 357
8675 อ.ปาย เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 403
8676 มูลนิธิพระดาบส จัด "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ข่าวประจำวัน 411
8677 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วิจัย คิดค้นผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณเข่าไปส่วนอื่นของร่างกายได้สำเร็จ และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้ว ข่าวประจำวัน 375
8678 พช.เชิญร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ข่าวประจำวัน 403
8679 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าวประจำวัน 383
8680 ความในใจ “หนูเล็ก” ชีวิตไม่เคยสวมเครื่องแบบนักศึกษา ข่าวประจำวัน 423

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก