ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

วันที่ลงข่าว: 19/09/16

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ.2559 แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจาก ก.พ.ร. ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถผ่านการคัดเลือกผลการดำเนินงานเข้ารับรางวัลได้ 2 ระดับ คือ ระดับดีในโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการทางบ้าน ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ และระดับดีเด่นในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก