ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8641 กระทรวงแรงงานกับ ๔ ภารกิจแก้ปัญหาแรงงานรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 338
8642 พม. จับมือไอโอเอ็ม และ ASEAN-U.S. Progress จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ข่าวประชาคมอาเซียน 255
8643 วท.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English Day Camp พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เปิดลู่ทางแข่งขันสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 234
8644 ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 76
8645 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 552
8646 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วางแผนฝึกแรงงานรับเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งเป้าฝึกแรงงานไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ข่าวประชาคมอาเซียน 306
8647 ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 353
8648 ไทยวิจัยทิศทางทรัพยากรคนรับอาเซียนบวก ๖ ข่าวประชาคมอาเซียน 393
8649 เริ่มแล้วงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 321
8650 อ.ส.ค. ตั้งเป้าดันยอด “นมวัวแดง” ไทย-เดนมาร์ค ทะลุหมื่นล้านปีหน้า และ 12,000 ล้านบาท ในปี 2564 เจาะกลุ่มตลาด Traditional Trade สร้างจุดแข็งการตลาด เสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่ยอดขาย 9 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่า 9,700 ล้านบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 99
8651 จังหวัดปัตตานี แถลงข่าวจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 2562 และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ข่าวประชาคมอาเซียน 75
8652 ทีเส็บลุยใต้ ผนึกกำลังหลักสูตรไมซ์ วจก. ม.อ.หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จัดงาน“Coach the Coaches Program for MICE Industry” ครั้งที่ 9 หวังปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ ชู ม.อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ธุรกิจไมซ์ในภาคใต้ ข่าวประชาคมอาเซียน 103
8653 รมว.พม. เปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมนักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ข่าวประชาคมอาเซียน 137
8654 ภาคธุรกิจไทยเผชิญแนวโน้มใหม่ด้านทรัพยากรมนุษย์รับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 297
8655 เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9 วัน 9 คืน ข่าวประชาคมอาเซียน 110
8656 คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 104
8657 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย เดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพรองรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 111
8658 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จ.ยะลา นำเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เยี่ยมชมนิทรรศการบทบาทจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 138
8659 สมศ.ยกอุดมศึกษาเทียบอาเซียนพัฒนาผ่านกรอบประกันเอคิวเอเอฟ ข่าวประชาคมอาเซียน 353
8660 วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ดึงจุดเด่นของแต่ละแห่งมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ข่าวประชาคมอาเซียน 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก