ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

วันนี้ (5 ก.พ.58) ที่ห้องประชุมวัดบางอ้อยช้าง หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย โดยมีกิจกรรมที่หารือในเรื่องการจัดคลินิกเกษตรให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ การบรรยายความรู้ การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการในการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร, ปัญหาน้ำเค็มที่มีผลต่อการเกษตร, การให้ความรู้ด้านพืชที่เกษตรสามารถปลูกทดแทนได้, การดูแลคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ,เรื่องแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้จดทะเบียน,ปัญหาเรื่องขยะที่ทุกคนต้องช่วยกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการสร้างวินัยในการทิ้งขยะจากที่บ้านก่อน และการช่วยเหลือเกษตรกรในการเปิดตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ หน้าบริเวณศาลากลางโดยเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันบูรณาการและประชาสัมพันธ์ เรื่องสุดท้ายที่ฝากคือ ปัญหาเรื่องดินและเรื่องน้ำ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ขอให้ร่วมมือกันประหยัดน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภคต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก