ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8641 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประจำวัน 428
8642 รุกสร้างเครือข่าย“ธุรกิจเพื่อสังคม”อาเซียน กลไกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 433
8643 สำนักงานขนส่งจ.พะเยา เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 389
8644 จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้ประสบภัยทางถนนรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 394
8645 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 490
8646 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ข่าวประจำวัน 383
8647 รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านสังคม 4 ด้าน ข่าวประจำวัน 404
8648 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.” ข่าวประจำวัน 431
8649 ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข่าวประจำวัน 391
8650 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี ข่าวประจำวัน 401
8651 กสทช.เปิด 4 ต้นแบบรายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวประจำวัน 391
8652 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 549
8653 สสส.ครบ12ปีหมอประเวศชูต้นแบบ ข่าวประจำวัน 356
8654 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 371
8655 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 436
8656 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 482
8657 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 410
8658 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 379
8659 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 493
8660 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 440

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก