ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8601 สหรัฐฯ ฝังเครื่องในก้านสมองเด็กหูพิการ ข่าวประจำวัน 403
8602 จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมงบ 150 ล้านบาทเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 413
8603 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคดวงตาประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 377
8604 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดงานเสวนา "81ปี ประชาธิปไตยไทย กับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึงปัญหาและทางออก" ข่าวประจำวัน 387
8605 กลุ่มทำเครื่องประดับ บางบัวทองได้รับอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อยอดธุรกิจให้สมาชิกผลิตชิ้นงานจำหน่ายได้มากขึ้น ข่าวประจำวัน 490
8606 จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอปะเหลียน ข่าวประจำวัน 341
8607 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 577
8608 สปสช.จับมือชมรมสาธารณสุขขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบลหวังคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ข่าวประจำวัน 404
8609 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เน้นแก้ปัญหา 4 เรื่องสำคัญ ข่าวประจำวัน 368
8610 กมธ.งบประมาณฯ 2557 มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน 6 คณะ เพื่อศึกษารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ข่าวประจำวัน 512
8611 สุพรรณบุรีเกมส์และศรีสุพรรณเกมส์พร้อมแล้วทุกด้าน ข่าวประจำวัน 415
8612 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" ข่าวประชาคมอาเซียน 622
8613 ปั้น"ลูกอัจฉริยะ" เด็กแอสเพอร์เกอร์ ข่าวประจำวัน 619
8614 เปิดอาคารหอพักร่มเย็นเพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ข่าวประจำวัน 413
8615 จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ข่าวประจำวัน 380
8616 จ.นนทบุรีเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ข่าวประจำวัน 324
8617 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ข่าวประจำวัน 381
8618 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมเรื่องการขึ้นทะเบียนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ข่าวประจำวัน 346
8619 มรม.เดินหน้าอาเซียนสัญจร ข่าวประชาคมอาเซียน 420
8620 สพฉ.พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินให้คนแก่-พิการเข้าถึงเร็วขึ้น ข่าวประจำวัน 388

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก