ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี

วันที่ลงข่าว: 27/09/16

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยไทยเตรียมเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน พร้อมระบุช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา อาชีวไทยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กอศ.ได้ฝากงานให้ที่ประชุมสานต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา งาน สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด เป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลให้ความสำคัญโดยการสนับสนุนงบประมาณ ทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้อย่างเต็มที่

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวะระดับอาเซียน เนื่องจากอาชีวศึกษาไทย มีความโดดเด่นในสาขาการโรงแรม และชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งมีครูต่างชาติสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาถึง 618 คน มีเด็กต่างชาติมาเรียนประมาณ 428 คน จึงเชื่อมั่นว่านายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ จะเข้ามาช่วยสานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ที่จะนำพางานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สู่ความสำเร็จได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก