ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8481 นายกรัฐมนตรี ชมกิจกรรมเต้นรณรงค์ดื่มนมโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักผ่านการจัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน ข่าวประชาคมอาเซียน 267
8482 เปิดประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ข่าวประชาคมอาเซียน 343
8483 จังหวัดชุมพรจัดประชุมมอบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 66
8484 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมการซักซ้อมความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าวรับการก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 318
8485 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คงอัตราค่าบริการจัดจราจรทางอากาศสนามบินถึงปี 2564 พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 158
8486 คนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8487 นายกรัฐมนตรี และผู้นำประเทศอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิด Visit ASEAN@50 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่ภูมิภาคอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 268
8488 รมว.ต่างประเทศ เผยผลประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านความร่วมมือทางธุรกิจและการป้องกันภัยก่อการร้ายทางภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 116
8489 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะรอบด้านมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 308
8490 นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 แบบเต็มคณะ โดยไทยสนับสนุนแนวคิดในการเสริมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็ง ข่าวประชาคมอาเซียน 140
8491 หนังสือดีเด่น12เรื่องที่พ่อแม่ควรให้‘ลูก’อ่าน ข่าวประชาคมอาเซียน 331
8492 ศธ จัดหลักสูตรใหม่กลุ่ม ๖ วิชาพื้นฐานรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 404
8493 ITAP สวทช.-สภาหอการค้าฯ อวดโฉมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX 2017 ข่าวประชาคมอาเซียน 274
8494 ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 125
8495 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 400
8496 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร แจ้งกำหนดจัดการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย – เวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 60 ข่าวประชาคมอาเซียน 226
8497 ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการเจรจาการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า ตามโครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ข่าวประชาคมอาเซียน 111
8498 อพท.จัดการแสดงวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน ที่สุพรรณบุรี ข่าวประชาคมอาเซียน 48
8499 เยาวชนอาเซียนดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ คาดว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับใช้ในการพัฒนาอาเซียนในอนาคตต่อไป ข่าวประชาคมอาเซียน 101
8500 สิงคโปร์ติดอันดับที่ 24 ดัชนีความสุขโลก และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 352

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก