ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8481 องคมนตรีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 396
8482 อำเภอรัษฎา จัดโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้อบอุ่น ข่าวประจำวัน 483
8483 สสส.และเครือข่ายแอลกอฮอล์ เตรียมขยายเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 383
8484 สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 441
8485 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 374
8486 สปสช.ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้จังหวัดสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 356
8487 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 519
8488 พมจ. มุกดาหาร อบรมขยายผลผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 403
8489 สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 494
8490 เครื่อง'ไอโซนาร์' มฟล.ช่วยผู้พิการสายตา ข่าวประจำวัน 371
8491 กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ลำปาง เพื่อใช้ในงานบริการทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 404
8492 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร อบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ในระดับจังหวัด (ครู ข) ข่าวประจำวัน 488
8493 สาธารณสุขจับมือโรงพยาบาลปทุมธานี อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ข่าวประจำวัน 617
8494 สพป.มุกดาหารมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน Football For All in Vietnam Cup 2013 ข่าวประจำวัน 414
8495 สาธารณสุขจัดงานการรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 357
8496 จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ข่าวประจำวัน 363
8497 จ.แพร่จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 476
8498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับคุณภาพการศึกษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาแล้ว ข่าวประจำวัน 382
8499 “เก่า” แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง “มือถือ” คุณ ช่วยผู้พิการได้ ข่าวประจำวัน 389
8500 หนังบันดาลใจ ปันให้ “คนตาบอด” เรื่อง “The Silent War (701 รหัสลับคนคม)” มีตัวเอกเป็นผู้พิการทางสายตา รับบทโดย “เหลียงเฉาเหว่ย” ข่าวประจำวัน 435

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก