ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งภาคการศึกษาสร้างบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนขาดแคลนสูง

วันที่ลงข่าว: 10/10/16

แรงงานภาคบริการอาเซียนขาดแคลน 5-6 แสนตำแหน่ง รับตลาดท่องเที่ยวโต ร้อยละ 70 ในขณะที่อาเซียนจัดทำข้อตกลงวิชาชีพท่องเที่ยวสร้างแรงงานมาตรฐาน

 

นายธงชัย สวัสดิสาร ผู้บริหารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวร้อยละ 70-80 ต่อปี ผลักดันให้ธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการในอาเซียนขยายตัว ส่งผลให้บุคลากรและแรงงานด้านนี้มีไม่เพียงพอกับความต้องการ  ขาดแคลนประมาณ 5-6 แสนคน สำหรับประเทศไทยมีข้อมูลจากเอกชนระบุว่าขาดแคลนสูงถึง 1 แสนคนต่อปี

 

“ปัญหาของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรภาคบริการที่มีบัณฑิตจบใหม่ปีละ 3-4 หมื่นคน แต่บุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ที่มีความต้องการด้านพนักงานส่วนหน้าในภาคบริการมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มแม่บ้าน ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้ตรงกับตลาดและความต้องการของภาคเอกชน” นายธงชัยกล่าว และว่า บุคลากรของไทยมีความสามารถในการให้บริการสูงและมีอัธยาศัยพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า สามารถผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางธุรกิจบริการในอาเซียนได้

 

นายธงชัยกล่าวว่า ขณะนี้อาเซียนได้ผลักดันข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งมีผลต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวม 32 ตำแหน่ง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำให้อาชีพการท่องเทียวอยู่อันดับ 8 ที่อาเซียนมีการออกกฎเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน ต่อจากอาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ผู้สำรวจ และนักบัญชี

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก