ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8241 IKEA ประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ ผู้พิการตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา (Full Time & Part Time) ข่าวสมัครงาน 2,657
8242 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 518
8243 พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น 4 ปัญหาหลัก ข่าวประจำวัน 499
8244 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าวประจำวัน 324
8245 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดซื้อผลไม้ เพื่อมอบบ้านพักคนชรา-คนพิการ ข่าวประจำวัน 358
8246 คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 ข่าวประจำวัน 422
8247 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 410
8248 กศน.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล ข่าวประจำวัน 360
8249 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 335
8250 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 323
8251 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประจำวัน 326
8252 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 347
8253 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ข่าวประจำวัน 331
8254 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 407
8255 พอช.หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ข่าวประจำวัน 431
8256 องคมนตรีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 379
8257 อำเภอรัษฎา จัดโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้อบอุ่น ข่าวประจำวัน 464
8258 สสส.และเครือข่ายแอลกอฮอล์ เตรียมขยายเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 371
8259 สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 421
8260 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 354

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก