ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
8221 จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ข่าวประจำวัน 69
8222 วอนยกระดับ“ขนส่งสาธารณะ”เอื้อประชากรกลุ่มเฉพาะ ข่าวประจำวัน 68
8223 จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการไปสู่การปฏิบัติ ข่าวประจำวัน 68
8224 ชื่นชม! ชายพิการเดินแจกแซนด์วิชฟรี เนื่องในวันเกิด กลางแยกนวลจันทร์ ข่าวประจำวัน 68
8225 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี ข่าวประจำวัน 68
8226 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงาเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา ข่าวประจำวัน 68
8227 ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของหรือของรางวัลกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี “หอบรับมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine ,s Day” ข่าวประชาสัมพันธ์ 68
8228 "ดิศกุล"รับนโยบายดูแลขวัญกำลังใจครู กศน. ข่าวประจำวัน 68
8229 อุบลฯจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี62 ข่าวประจำวัน 68
8230 กสศ. เชิญชวนภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ พร้อมใช้ระบบ ISEE ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ช่วยเด็กได้ไม่ต่ำกว่า 300 คน ข่าวประจำวัน 68
8231 เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล ข่าวประจำวัน 68
8232 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เดินหน้าเสริมพลังเครือขายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุน ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถช่วยเหลือคนพิการถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ ข่าวประจำวัน 68
8233 สาวพิการทางสายตา วอนเห็นใจอนุญาตพาสุนัขนำทาง ไปตามสถานที่ต่างๆได้ ข่าวประจำวัน 68
8234 สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ "วีลดี" เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 68
8235 อธิบดีฯ พม. เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ชุมชนทุ่งสระ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 68
8236 “ต้องทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้” เปิดชีวิต “น้องเอฟ” ชีวิตแสนลำบาก ร้องหมอลำเลี้ยงน้องพิการ!! ข่าวประจำวัน 68
8237 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ปกป้องผู้พิการในสมรภูมิรบ ข่าวประจำวัน 68
8238 จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ข่าวประจำวัน 68
8239 นักเรียน จ.กาฬสินธุ์ รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ข่าวประจำวัน 68
8240 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 68

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก