ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8081 “ประยุทธ์” ถกอาเซียน-ญี่ปุ่น หนุนเร่งรัดเจรจาหุ้นส่วน ศก.แนะลงทุนอุตสาหกรรมริมชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 360
8082 ภาคธุรกิจเสนอเร่งพัฒนาทักษะอาชีพภาคบริการ ข่าวประชาคมอาเซียน 349
8083 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยงานสัมมนาใหญ่ "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ข่าวประชาคมอาเซียน 73
8084 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 104
8085 กำหนดให้ครูอาชีวะสอบโทอิคเพิ่มศักยภาพรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 309
8086 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานทอดผ้าป่าอาเซียน เพื่อใช้มิติศาสนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก เนื่องในวันมาฆบูชา ข่าวประชาคมอาเซียน 309
8087 จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 E-SAN Industrial Fair 2020 ข่าวประชาคมอาเซียน 42
8088 จ.บุรีรัมย์ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 174
8089 หอการค้าไทยเสนอตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้าไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 278
8090 กทม.เตรียมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ข่าวประชาคมอาเซียน 343
8091 กระทรวงศึกษาทำคู่มือประเมินโรงเรียนเอกชนตามมาตรฐานสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 434
8092 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC ข่าวประชาคมอาเซียน 81
8093 ปิดฉากเออีเอ็มกรุงเทพฯ ประธานอาเซียน ยืนยันการเจรจา เออีเอ็ม และการเจรจา อาร์เซป มีความคืบหน้า มั่นใจได้ข้อสรุปปีนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 65
8094 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้คำมั่นจะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 260
8095 ศึกษาธิการเร่งจัดทำมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 293
8096 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 105
8097 วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม ข่าวประชาคมอาเซียน 109
8098 ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 92
8099 มรม.ติดดาบบุคลากรภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 462
8100 กระทรวงศึกษาเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนครูภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 356

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก