ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8081 ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 262
8082 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Dream ASEAN” เปิดจินตนาการสร้างสังคมอาเซียนผ่านคนรุ่นใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์ ข่าวประชาคมอาเซียน 178
8083 "สนธิรัตน์" ระบุ การหารือด้านการค้าการลงทุนกับอังกฤษ และอียู จะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้นักลงทุนไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 101
8084 ม.นเรศวรเพิ่มหลักสูตรภาษาอาเซียนและภาษาท้องถิ่น ข่าวประชาคมอาเซียน 389
8085 อาเซียนเสร็จสิ้นทำร่างเอ็มอาร์นักบัญชีเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายแรงงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 323
8086 ตัวแทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 55
8087 จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561" ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61 ชม ชิม ช๊อป ทุเรียนภูเขาไฟ GI ข่าวประชาคมอาเซียน 128
8088 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรวม 240 คน จัดทำรายละเอียดทางเทคนิค ข้อสอบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน เตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ในช่วงเดือน มีนาคม 2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 195
8089 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 470
8090 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ ข่าวประชาคมอาเซียน 320
8091 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมนำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ข่าวประชาคมอาเซียน 74
8092 สาธารณสุขเปิด รพ. แผนไทยแห่งแรกรองรับศูนย์กลางการแพทย์และเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 326
8093 จ.อุบลราชธานี เชิญร่วมงาน สัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 279
8094 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 223
8095 นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน พบนักธุรกิจในงาน Russia-ASEAN Business Forum โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้นักธุรกิจรัสเซียใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 259
8096 น่านกระตุ้นเศรษฐกิจ จัด มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 5 “เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน ประจำปี 2561” ข่าวประชาคมอาเซียน 175
8097 6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล ข่าวประชาคมอาเซียน 216
8098 อาชีวะฝึกอบรมช่วยคนด้อยโอกาสรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 334
8099 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 324
8100 จังหวัดขอนแก่น ได้รับประกาศรับรองเป็น นครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก ข่าวประชาคมอาเซียน 141

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก