ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8081 สำนักงานขนส่งจ.พะเยา เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 353
8082 จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้ประสบภัยทางถนนรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 353
8083 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 448
8084 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ข่าวประจำวัน 346
8085 รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านสังคม 4 ด้าน ข่าวประจำวัน 362
8086 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.” ข่าวประจำวัน 388
8087 ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข่าวประจำวัน 354
8088 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี ข่าวประจำวัน 364
8089 กสทช.เปิด 4 ต้นแบบรายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวประจำวัน 346
8090 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 509
8091 สสส.ครบ12ปีหมอประเวศชูต้นแบบ ข่าวประจำวัน 324
8092 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 338
8093 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 398
8094 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 437
8095 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 377
8096 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 340
8097 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 457
8098 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 389
8099 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 369
8100 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 962

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก