ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8081 เหล่ากาชาดจังหวัด 6 จังหวัด ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15-16 ส.ค นี้ ข่าวประจำวัน 325
8082 จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 302
8083 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าดำเนินงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ข่าวประจำวัน 338
8084 จ.ตราดจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 277
8085 กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้น Mr.และ Ms.AEC ประจำจังหวัดพร้อมรับเสรีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 335
8086 จ.ตาก จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ข่าวประจำวัน 327
8087 รัฐบาลเปิดตัวโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการแม่และเด็กให้แข็งแรง ข่าวประจำวัน 299
8088 กกท.ชุมพรมอบรางวัลแม่และครอบครัวดีเด่นด้านกีฬาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ข่าวประจำวัน 315
8089 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการศึกษา ข่าวประจำวัน 263
8090 จ.หนองคาย เฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสถานการณ์ความรุนแรง ข่าวประจำวัน 320
8091 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจ.สมุทรสงคราม มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนพิการ จำนวน 91 ราย ข่าวประจำวัน 322
8092 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด ข่าวประจำวัน 318
8093 สองหน่วยงานรัฐ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน นัดพบแรงงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้คนพิการ ข่าวประจำวัน 286
8094 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 309
8095 คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขอนแก่น ข่าวประจำวัน 331
8096 จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 300
8097 พม.ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ข่าวประจำวัน 320
8098 เลี้ยงอาหารเด็กพิการเนื่องในวันแม่ ข่าวประจำวัน 286
8099 ความรักของแม่ สู่แรงบันดาลใจช่วยชีวิตเด็กหญิงสตางค์ กลับจ.เชียงรายบ้านเกิด ข่าวประจำวัน 304
8100 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ปี 56 ข่าวประจำวัน 306

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก