ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
221 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 17
222 มูลนิธีสื่อสารมวลจังหวัดราชบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อน้องออทิสติก ครั้งที่ 1 สมทบทุนช่วยเหลือเด็กออกทิสติก ณ วัดห้วยหมู อ.เมือง จ.ราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 159
223 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 96
224 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเงินโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว กว่า 280,000 บาท พร้อมปล่อยขบวนนักปั่นมุ่งสู่จังหวัดแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 264
225 ขนส่งปากน้ำ…เปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ข่าวประชาสัมพันธ์ 241
226 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 742
227 อยากเรียนอาชีพแวะมา, อาชีวะเปิดรับนร.-นศ. ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 290
228 ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 451
229 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินใน “งานรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 400
230 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เผย ข่าวดีคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน มีผล 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 100
231 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 559
232 จ.อ่างทองเตรียมจัดงานวันคนพิการประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 290
233 สาธารณสุขจังหวัดตรังเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาความพิการเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข่าวประชาสัมพันธ์ 179
234 เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 309
235 มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น และกิจกรรมร้านปันกัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 526
236 จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมสั่งซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 400
237 ศูนย์การศึกษาฯพิเศษสระแก้วขอเชิญร่วม “ปั่นจักรยาน ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้พิการ”เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 327
238 จ.ตราด ขอความร่วมมือประชาชนสนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ข่าวประชาสัมพันธ์ 352
239 มท.ชวนรับฟรี "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" ข่าวประชาสัมพันธ์ 357
240 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 36

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก