ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดอกแก้วกัลยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 06/11/18

          ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของ คนพิการทั่วประเทศ จัดจำหน่ายโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 1 โซน 1 เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรและคนพิการ ทั่วประเทศ

          พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ให้เกียรติเยี่ยมชมจุดจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. โดยมี คุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ต้อนรับ

 

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/nnd/2909954
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก