ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม" ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 05/08/15

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บลูโอ ริทึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการแข่งขันจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ

การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศและความสามารถ แข่งขันคนละ 3 เกม รวมทีมละ 9 เกม เป็นการแข่งขันระบบคู่สไตล์-คี่สแปร์ โยนพินล้มคู่เป็นสไตร์ค-พินล้มคู่เป็นสแปร์ กรณีลูกตกรางคะแนนเป็นศูนย์ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนรวมเกมสุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลประเภททีมไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคล การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันต-แพทยศาสตร์ ม.อ. โทร. 0-7428-7510-1 E:mail : yuthana.pi@psu.ac.th หรือคุณบริรักษณาพิไล รัตนพงศ์ โทร. 0-8195-7078-7 บริจาคทีมกิตติมศักดิ์ 3 คน ทีมละ 10,000 บาท และประเภททีมทั่วไป 3 คน ทีมละ 3,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก