ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ
หมวดวิชา พัฒนาสังคมและชุมชน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด เศรษฐศาสตร์

ภาพประกอบวีดิทัศน์วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

noonaza
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก