ภาษามือน่ารู้

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

ภาษามือน่ารู้ จำนวน 100 รายการ

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์ภาษามือน่ารู้


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

one2ten
Chanyuth
Chanyuth
jindamanee
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก