หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
181 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 811
182 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 77
183 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 241
184 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 308
185 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 932
186 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 394
187 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 248
188 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 101
189 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 337
190 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 378
191 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 422
192 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 449
193 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 703
194 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 600
195 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 242
196 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 283
197 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 410
198 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 433
199 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 398
200 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 496

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก