หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
181 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 332
182 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 358
183 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 329
184 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 409
185 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 357
186 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 323
187 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 348
188 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 516
189 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 642
190 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 924
191 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 361
192 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 350
193 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 331
194 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 280
195 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 352
196 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 196
197 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 391
198 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 459
199 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 316
200 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 425

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก