หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
161 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 57
162 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 611
163 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 374
164 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 645
165 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 450
166 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 189
167 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 424
168 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 46
169 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 388
170 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 551
171 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 352
172 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 428
173 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 500
174 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 245
175 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 501
176 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 40
177 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 555
178 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 344
179 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 472
180 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 198

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก