หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 315
62 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 181
63 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 134
64 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 507
65 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 614
66 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 368
67 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 322
68 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 284
69 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 250
70 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 160
71 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 314
72 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 790
73 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 214
74 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 121
75 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 686
76 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 523
77 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 477
78 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 593
79 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 383
80 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 398

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก