หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 748
62 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 599
63 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 446
64 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 427
65 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 482
66 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 507
67 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 409
68 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 442
69 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 418
70 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 292
71 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 256
72 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 611
73 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 714
74 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 461
75 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 432
76 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 390
77 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 351
78 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 112
79 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 261
80 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 407

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก