หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 358
62 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 331
63 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 197
64 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 149
65 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 514
66 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 628
67 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 376
68 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 333
69 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 297
70 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 262
71 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 169
72 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 322
73 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 808
74 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 223
75 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 140
76 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 703
77 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 533
78 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 488
79 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 602
80 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 391

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก