หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 380
62 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 433
63 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 472
64 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 374
65 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 409
66 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 379
67 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 253
68 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 213
69 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 568
70 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 674
71 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 424
72 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 395
73 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 350
74 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 309
75 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 65
76 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 219
77 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 370
78 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 883
79 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 277
80 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 207

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก