หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 333
62 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 365
63 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 331
64 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 202
65 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 154
66 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 524
67 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 629
68 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 382
69 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 336
70 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 300
71 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 269
72 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 175
73 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 326
74 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 814
75 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 228
76 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 144
77 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 707
78 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 540
79 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 499
80 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 615

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก