หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 264
42 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 266
43 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 270
44 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 277
45 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 290
46 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 292
47 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 294
48 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 298
49 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 301
50 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 301
51 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 305
52 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 307
53 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 312
54 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 314
55 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 316
56 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 317
57 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 325
58 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 326
59 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 330
60 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 331

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก