หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 274
42 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 521
43 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 707
44 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 271
45 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
46 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 336
47 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 192
48 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 978
49 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 647
50 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 597
51 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 341
52 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 659
53 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 475
54 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 276
55 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,638
56 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 121
57 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 553
58 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 440
59 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 552
60 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 634

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก