หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 326
42 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 777
43 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 621
44 สัตว์ทะเล ส่งเสริมการอ่าน 740
45 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 615
46 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 462
47 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 125
48 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 725
49 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 555
50 อัศวินเลี้ยงแกะ Shepherd Knight นิยายผจญภัยอันเกี่ยวกับความฝันและจินตนาการบนโลกคู่ขนาน ส่งเสริมการอ่าน 32
51 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 387
52 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 1,095
53 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 620
54 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 823
55 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 388
56 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 457
57 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 223
58 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 68
59 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 1,090
60 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 316

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก