หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
21 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 394
22 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 557
23 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 183
24 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 928
25 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 610
26 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 645
27 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 39
28 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 734
29 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 629
30 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 357
31 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 256
32 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 527
33 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 209
34 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 662
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 519
36 สัตว์ทะเล ส่งเสริมการอ่าน 629
37 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 525
38 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 349
39 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 39
40 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 615

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก