หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,620
2 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 966
3 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 962
4 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 874
5 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 779
6 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 705
7 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 705
8 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 684
9 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 682
10 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 678
11 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 672
12 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 655
13 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 654
14 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 641
15 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 635
16 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 629
17 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 620
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 613
19 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 610
20 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 608

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก