หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,742
2 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 1,047
3 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 1,044
4 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 1,005
5 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 894
6 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 796
7 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 775
8 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 771
9 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 759
10 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 747
11 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 744
12 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 738
13 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 738
14 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 726
15 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 712
16 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 709
17 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 705
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 703
19 สัตว์ทะเล ส่งเสริมการอ่าน 692
20 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 685

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก