หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,659
2 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 991
3 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 981
4 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 908
5 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 802
6 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 720
7 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 715
8 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 700
9 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 697
10 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 696
11 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 689
12 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 671
13 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 667
14 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 655
15 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 654
16 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 638
17 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 636
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 628
19 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 621
20 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 620

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก