หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,664
2 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 995
3 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 983
4 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 919
5 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 806
6 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 726
7 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 722
8 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 703
9 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 700
10 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 697
11 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 691
12 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 674
13 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 670
14 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 658
15 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 656
16 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 639
17 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 639
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 626
19 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 623
20 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 623

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก