หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 10
2 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 17
3 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 20
4 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 30
5 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 46
6 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 51
7 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 111
8 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 130
9 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 156
10 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 157
11 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 160
12 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 164
13 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 172
14 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 184
15 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 188
16 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 191
17 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 196
18 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 201
19 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 202
20 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 205

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก