หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 9
2 เปลี่ยนใจ ธรรมะ/ศาสนา 11
3 นิทานอีสป 50 เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน 35
4 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 46
5 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 47
6 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 57
7 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 57
8 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 57
9 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 59
10 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 72
11 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 73
12 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 73
13 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 74
14 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 77
15 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 81
16 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 84
17 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 89
18 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 90
19 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 98
20 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 112

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก