หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 15
2 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 70
3 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 91
4 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 117
5 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 119
6 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 119
7 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 130
8 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 136
9 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 142
10 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 143
11 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 146
12 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 148
13 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 159
14 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 161
15 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 162
16 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 165
17 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 165
18 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 166
19 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 170
20 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 172

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก