หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 โรเมโอและจูเลียต ของ วิลเลียม เชกส๎เปียร์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร์ มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงแปลและประพนธ์เปนภาษาไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 4
2 ครอบครัวตัวอย่าง วรรณกรรม/วรรณคดี 7
3 อัศวินเลี้ยงแกะ Shepherd Knight นิยายผจญภัยอันเกี่ยวกับความฝันและจินตนาการบนโลกคู่ขนาน ส่งเสริมการอ่าน 12
4 กลับบ้าน โจน จันใด ส่งเสริมการอ่าน 18
5 บันทึกผู้มาเยือน ส่งเสริมการอ่าน 20
6 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 25
7 รู้ใจไกลทุกข์ ธรรมะ/ศาสนา 25
8 อาเซียนศึกษา (Asean Studies) ประชาคมอาเซียน 29
9 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 44
10 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 51
11 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 52
12 เปลี่ยนใจ ธรรมะ/ศาสนา 54
13 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 76
14 นิทานอีสป 50 เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน 79
15 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 87
16 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 90
17 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 95
18 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 95
19 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 96
20 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 101

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก