หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 3
2 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 11
3 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 12
4 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 15
5 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 27
6 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 30
7 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 34
8 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 39
9 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 60
10 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 72
11 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 122
12 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 140
13 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 163
14 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 169
15 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 172
16 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 178
17 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 184
18 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 192
19 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 199
20 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 202

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก