หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 2
2 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 2
3 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 19
4 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 83
5 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 105
6 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 130
7 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 139
8 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 143
9 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 145
10 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 155
11 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 167
12 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 170
13 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 173
14 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 181
15 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 184
16 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 186
17 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 186
18 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 191
19 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 192
20 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 196

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก