หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 62
2 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
3 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 121
4 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 133
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 135
6 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 136
7 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 147
8 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 159
9 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 160
10 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 165
11 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 170
12 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 172
13 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 178
14 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 180
15 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 182
16 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 183
17 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 185
18 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 186
19 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 190
20 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 192

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก