หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 301
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 286
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 399
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 290
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 257
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 310
7 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 325
8 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 428
9 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 128
10 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 431
11 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 458
12 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 334
13 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 123
14 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 378
15 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 947
16 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 91
17 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 598
18 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 568
19 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 220
20 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 799

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก