หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 277
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 260
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 377
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 264
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 233
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 283
7 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 298
8 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 405
9 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 92
10 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 412
11 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 425
12 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 313
13 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 103
14 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 356
15 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 579
16 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 917
17 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 63
18 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 545
19 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 455
20 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 185

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก