หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 174
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 156
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 303
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 158
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 126
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 180
7 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 293
8 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 207
9 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 327
10 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 339
11 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 211
12 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 275
13 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 778
14 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 505
15 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 447
16 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 43
17 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 671
18 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 344
19 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 552
20 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 502

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก