หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 226
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 209
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 336
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 213
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 181
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 231
7 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 347
8 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 246
9 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 7
10 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 371
11 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 379
12 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 267
13 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 30
14 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 308
15 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 839
16 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 541
17 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 497
18 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 123
19 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 711
20 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 387

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก