หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 192
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 178
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 315
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 181
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 142
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 200
7 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 219
8 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 315
9 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 344
10 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 351
11 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 231
12 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 284
13 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 801
14 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 515
15 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 461
16 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 77
17 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 687
18 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 359
19 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 570
20 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 512

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก