หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 255
2 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 236
3 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 362
4 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 242
5 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 211
6 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 258
7 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 377
8 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 275
9 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 56
10 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 393
11 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 404
12 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 293
13 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 77
14 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 331
15 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 879
16 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 566
17 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 523
18 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 738
19 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 416
20 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 152

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก