หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 305
42 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 308
43 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 322
44 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 293
45 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 276
46 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 236
47 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 205
48 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 202
49 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 236
50 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 142
51 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 175
52 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 126
53 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 62
54 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 44

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก