หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 284
42 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 280
43 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 288
44 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 267
45 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 250
46 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 210
47 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 172
48 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 177
49 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 203
50 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
51 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 140
52 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 90
53 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 30
54 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 22
55 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการอ่าน 18

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก