หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการอ่าน 18
2 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 22
3 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 30
4 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 90
5 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
6 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 140
7 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 172
8 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 177
9 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 203
10 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 210
11 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 250
12 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 267
13 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 280
14 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 284
15 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 288
16 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 343
17 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 344
18 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 351
19 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 353
20 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 360

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก