หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 44
2 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 62
3 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 126
4 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 142
5 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 175
6 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 202
7 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 205
8 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 236
9 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 236
10 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 276
11 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 293
12 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 305
13 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 308
14 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 322
15 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 372
16 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 376
17 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 381
18 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 389
19 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 390
20 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 420

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก