หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 63
2 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
3 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 121
4 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 159
5 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 165
6 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 190
7 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 192
8 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 240
9 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 256
10 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 271
11 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 274
12 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 277
13 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 328
14 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 336
15 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 339
16 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 342
17 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 353
18 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 380
19 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 386
20 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 434

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก