ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียง

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 รัฐในพม่า หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 มกราคม 2019 12
2 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 31 กรกฎาคม 2017 200
3 อตัมมยตาประยุกต์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 16 พฤษภาคม 2018 205
4 ธรรมโอสถ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 26 กุมภาพันธ์ 2018 205
5 วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 22 มีนาคม 2018 220
6 แก่นพุทธศาสน์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 1 กุมภาพันธ์ 2018 239
7 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 23 พฤศจิกายน 2017 254
8 อานาปานสติ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 มีนาคม 2018 256
9 คู่มือมนุษย์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2017 286
10 ประมวลนิทาน ร.6 หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 19 เมษายน 2018 301
11 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 9 พฤศจิกายน 2017 309
12 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 24 กรกฎาคม 2017 313
13 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 3 หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 28 กันยายน 2016 344
14 ประวัติศาสตร์ลาว หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 30 ตุลาคม 2017 351
15 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 20 กรกฎาคม 2017 353
16 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 4 หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 28 กันยายน 2016 359
17 พัฒนาอาชีพ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 425
18 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 426
19 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 427
20 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 435

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก