ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6

รายการวีดิทัศน์ชุดนี้เป็นรายการสาธิตท่าภาษามือไทยของคำศัพท์ต่างๆ
ผลิตขึ้นเพื่อใช้ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 - 6
ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จำนวน 4 แผ่น


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก4
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Mayanaree
เอกมลรัตน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก