ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ชุด คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก1
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0