ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี

รายการสร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี มีจำนวน 6 ตอน

ภาพประกอบวีดิทัศน์สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง1
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก