ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

ระบบสัญญลักษณ์ที่เขียนขึ้นและวัสดุที่เป็นรูปธรรม 
เด็กๆ เยาว์วัยส่วนใหญ่ซึ่งพบความยุ่งยากกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามความเป็นจริง แล้ว มักจะนำความเข้าใจพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นทางการ นัก ติดตัวมาที่โรงเรียนด้วย พวกเขาเผชิญความลำบากในการเชื่อมโยงพื้นความรู้...

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010

ขณะ ที่เด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ถูกรวมอยู่ใต้คำนิยามว่าเป็นเด็กบกพร่องทาง การเรียนรู้ แต่แทบจะไม่มีการพูดถึงเรื่องการประเมินผลของเด็กที่บกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ในระบบโรงเรียนหลายๆ ระบบบริการการศึกษาพิเศษที่ถูกตระเตรียมกันไว้เกือบเป็นการเฉพาะด้านการ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก