ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การตั้งเป้าหมายสำหรับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้: บทบาทของคุณเป็นเรื่องสำคัญ 24/11/2010

การตั้งเป้าหมายสำหรับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้: บทบาทของคุณเป็นเรื่องสำคัญ 24/11/2010

ผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายกันในเดือนมกราคม  ช่วงวันพักผ่อนสิ้นสุดแล้ว  ก็กลับไปเรียนหนังสือ  กลับไปทำงาน และกลับไปสู่กิจวัตรประจำวันของครอบครัว  คุณครูวางแผนการสอนในชั้นเรียนสำหรับปีต่อไป  ขณะที่คุณพ่อคุณแม่คิดถึงเกี่ยวกับครอบครัวของตนและสิ่งที่พวกเขาต้องการ สำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน ...

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 5 (29/10/2010)

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 5 (29/10/2010)

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (NLD) แบบ CAMS นั่นคือ การชดเชย (Compensations)  การทดแทน (Accommodations)  การแก้ไข (Modification) และ กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้คือ
การแก้ไข (Modification)

  1. ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก