ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 4

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 4

อาจได้รับการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

เด็กที่มีอาการของ NLD อาจต้องประสบกับภาวะที่ร่างกายตอบสนองจนมากเกินไปต่อการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสต่างๆ (ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการสัมผัส ทางการได้กลิ่น เป็นต้น)...

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3

ช่างถามจนเกินไป

เมื่อเด็กที่มีอาการของ NLD มีแนวโน้มที่จะถามคำถามซ้ำๆ และมีปัญหาในการปัดความคิดของตนออกไปจากสมอง และมักขัดจังหวะการเรียนอย่างไม่เหมาะสมอยู่เสมอ ด้วยคำถามนานัปการที่ผุดขึ้นมาในความคิดอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นเหตุให้ทั้งครูและเด็กคนอื่นๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก