ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1201 มรม.เดินหน้าอาเซียนสัญจร 391
1202 กศน.เพื่อนเรียนรู้: ของฟรีมีในโลก'กศน.อินเตอร์'ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ก้าวสู่อาเซียน 1,149
1203 มสด.ปรับทัพคณาจารย์เพิ่มงานวิจัย เตรียมรับมืออาเซียน-สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ 462
1204 ม.นเรศวร ปักธงเส้นทางการศึกษา “ไทย-พม่า” 418
1205 ศธ.เตรียมความพร้อมรับเออีซี 391
1206 รุกสร้างเครือข่าย“ธุรกิจเพื่อสังคม”อาเซียน กลไกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 402
1207 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม 461
1208 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว 407
1209 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 380
1210 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" 1,013
1211 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน 451
1212 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล 429
1213 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน 516
1214 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” 513
1215 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 502
1216 ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC 451
1217 “พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค 433
1218 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 387
1219 ปรับรับอาเซียนที่'ร.ร.บ้านพะไล' 476
1220 ศธ.รุกสอนภาษาอาเซียนหญิงไทย 439

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก