ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1201 จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 992
1202 บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 452
1203 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 387
1204 ติวเข้มภาษาอังกฤษ-เขมร ตร.บุรีรัมย์เตรียมพร้อมสู่ “AEC” 448
1205 กี่ชาติไหนหรือพูดภาษาใดเราก็อาเซียนเหมือนกัน 429
1206 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [6] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 498
1207 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [5] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 497
1208 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [4] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 482
1209 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [3] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 423
1210 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [2] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 422
1211 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [1] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 412
1212 ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน 469
1213 มรม.ติดดาบบุคลากรภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 410
1214 ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน 773
1215 มทร.อีสานเปิดประตูสู่อาเซียน 478
1216 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน 513
1217 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา 498
1218 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 526
1219 'วิษณุ'แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน 434
1220 ศธ.เต้นครูสอน"เออีซี"แค่แต่งกาย-ที่ตั้ง 449

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก