ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1081 เกษตรเปิดหลักสูตรอินเตอร์รับอุตสาหกรรมบริการ 595
1082 เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 2018 100
1083 เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลกจัดห้องเรียนอาเซียน 311
1084 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ 308
1085 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี 405
1086 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น 399
1087 เชิญชวนทุกภาคส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 103
1088 เดินหน้าอาเซียน 255
1089 เดินหน้าอาเซียน : ขจัดปัญหาค้ามนุษย์เสริมความมั่นคงอาเซียน 273
1090 เดินหน้าอาเซียน : ป.ป.ส.อาเซียน 294
1091 เดินหน้าอาเซียน : ศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง 297
1092 เดินหน้าอาเซียน : ไทยกับบทบาทใหม่ในอาเซียน 275
1093 เดินหน้าอาเซียน “ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติของไทย” 373
1094 เด็กมัธยม ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน สร้างดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 146
1095 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม 313
1096 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” 328
1097 เตรียมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 53
1098 เตรียมนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 336
1099 เตรียมมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 313
1100 เตรียมรับ AEC อาชีวะไทย-ลาว-เวียดนาม จัดหลักสูตร 1 วุฒิบัตร ทำงานได้ 3 ประเทศ 401

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก